Riksidrottsstyrelsen

Sidan uppdaterades: 8 februari 2024

Riksidrottsstyrelsen (RS) är Riksidrottsförbundets (RF) beslutande organ. RS består av elva personer som också ingår i förbundsstyrelsen för SISU Idrottsutbildarna. RS väljs av RF-stämman som äger rum vartannat år.

Riksidrottsförbundets generalsekreterare Stefan Bergh är föredragande i Riksidrottsstyrelsen.

För kontakt via e-post använd fornamn.efternamn@rfsisu.se

Sidan publicerades: 13 september 2022