Viktigt att fortsätta den gemensamma utvecklingen av Elitidrott2030

Riksidrottsstyrelsen föreslår avslag på två förslag till förändringar av fördelning av elitidrottsstöd och resterande tre förslag ses som besvarade. Riksidrottsstyrelsen understryker att de fortsatt står bakom utvecklingen av Elitidrott2030 i och med att kriterier för stöd till elitidrott ses över under 2024.

Sidan uppdaterades: 9 januari 2024

Den 23 januari genomförs extrastämma för att välja ny ordförande och eventuellt ersättare av ledamot till Riksidrottsstyrelsen. Stämman ska också rösta om ett förslag från 20 medlemsförbund på förändringar av fördelning av elitidrottsstöd.

Två förändringar som föreslås i förslaget från medlemsförbunden är att alla förbund som har landslagsverksamhet ska inkluderas i elitstöd och vara en del av satsningen Elitidrott2030 och att det preliminära beslutet kring fördelning av elitidrottsstöd för 2024 och 2025 dras tillbaka.

– Vi har en tydlig gemensam riktning inom idrottsrörelsen kring utveckling och behov inom satsningen elitidrott 2030. Den är oförändrad. De preliminära besluten om fördelning av elitidrottsstöd ser vi inte att vi ska riva upp och inte heller att vi bör inkludera alla medlemsförbund i alla olika delar som ingår i elitidrottsstöd då dessa är fattade helt i linje med beslut på årsmöten för Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska Kommitté och Sveriges Paralympiska Kommitté, säger Anna Iwarsson, tillförordnad ordförande Riksidrottsförbundet.

Ytterligare förslag från medlemsförbunden är att ta fram nya principer för fördelning av elitidrottsstödet, uppdra till Elitidrott2030 att ta fram mål kring svenska placeringar för alla medlemsförbund och att införa konsekvensutredning för respektive medlemsförbund innan eventuella förändringar av stöd beslutas.

– I november förra året beslutade RS att ett tillfälligt övergångsstöd ska införas för perioden 2024 och 2025 till medlemsförbund som blev utan stöd enligt det preliminära förslaget. Dessutom ska ramar och principer för elitidrottsstödet från 2026 och framåt också ses över. Det ser vi är svar på de punkter som lyfts i förslagen. I arbetet med ramar och principer behöver vår dialog med medlemsförbunden vara tydligare än vad den varit tidigare. Det har vi lärt oss.

Det är främst den globala rankingen (Greatest Sporting Nation), som utgör en av fem delar för beslut om elitidrottsstöd, som varit omdiskuterad. Tanken med rankingen har varit att finna ett övergripande sätt att kunna mäta Sveriges framgång som elitidrottsnation gentemot andra nationer och inte enbart använda sig av resultat på OS och Paralympics som jämförelsegrund och målsättning.

– Om just denna ranking ska vara en del av idrottsrörelsens samlade målsättningar får processen under 2024 visa. Det är angeläget att beslutade målsättningar anses relevanta och de kommer att diskuteras under det kommande året, säger Anna Iwarsson.

För mer information kontakta

Anna Iwarsson
Tillförordnad ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
076-344 50 60

Fakta Elitidrott2030

Elitidrott2030 är en gemensam satsning beslutad av Riksidrottsförbundets, Sveriges Olympiska Kommittés och Sveriges Paralympiska Kommittés respektive årsmöten. Bakgrunden är att tillsammans skapa förutsättningar för fler idrottsliga framgångar internationellt.

För att lyckas behövs mer resurser, bättre möjligheter att kunna kombinera sitt elitidrottande med familjeliv, studier och arbete, förstärkta utvecklingsmiljöer, ökad kompetens och forskningsbaserad kunskapsutveckling samt förstärkta ledarsatsningar.

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 9 januari 2024