Remisser

Sidan uppdaterades: 18 november 2022

Nedan kan du ta del av de remissunderlag som Riksidrottsstyrelsen och SISU förbundsstyrelse beslutat ska skickas till specialidrottsförbund och medlemsorganisationer för yttranden. Även RF-SISU distrikt har möjlighet att inkomma med yttranden. Sista svarsdag var den 1 februari 2021.

Efter remisstidens utgång behandlar RS/FS inkomna remissvar och lägger till Riksidrottsmötet i maj 2021 fram förslag i respektive ärende. Förslagen hittar du under Möteshandlingar från den 29 april.

Sidan publicerades: 18 november 2022