Valberedningen

Sidan uppdaterades: 9 april 2024

Valberedningen har en viktg roll i den demokratiska processen. Under perioden mellan stämmorna arbetar valberedningen enligt en tydlig plan som bland annat innefattar utvärdering av verksamheten och att lämna förslag på vilka som ska väljas till RF:s och SISU:s förtroendeposter för kommande period. Valberedningen utses av medlemmarna på stämman.

Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas valberedning följer och granskar styrelsen och övriga valda RF-organs arbete. Valberedningen följer också verksamheten och letar löpande efter lämpliga kandidater i nära samarbete med specialidrottsförbund och RF-SISU distrikt. Som medlemmarnas ombud är valberedningen viktig för att skapa representativitet och kontinuitet i Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas strategiska ledning.

Valberedningen ger medlemsförbunden information om nominerings- och valprocessen i god tid för att senast en månad före stämman presentera sitt förslag. Mellan valen finns valberedningen tillgänglig för frågor och information som rör valen.

Ordförande

Thomas Persson

Ledamöter

Doris Högne Rydheim (vice ordförande)
Jane Andersson
Pyry Niemi
Lena Runströmer
Johan Storåkers
Patrik Tengwall

Adjungerad

Ida Arvidsson (sekreterare)

Sidan publicerades: 18 november 2022